Realizujemy:

  • przegląd osprzętu,
  • okresowe przeglądy budowlane stacji bazowych GSM,
  • usuwanie uszkodzeń i awarii,
  • naprawa oraz wymiana uszkodzonego osprzętu telekomunikacyjnego,
  • remonty obiektów telekomunikacyjnych i infrastruktury,
  • przeglądy rozdzielni głównych,
  • kontrola oraz naprawy instalacji i sieci elektroenergetycznych,

  • pomiary 5-cio letnie obiektów,

  • doradztwo techniczne,