Realizujemy:

  • audyty infrastruktury
  • inwentaryzacje (paszportyzacja) sieci
  • budowa kanalizacji i mikrokanalizacji teletechnicznej,
  • budowa infrastruktury towarzyszącej: wież, anten i urządzeń GSM,
  • budowa optycznych sieci szkieletowych,
  • budowa rurociągów kablowych,
  • budowa studni i szaf kablowych,
  • instalacje przyłączy abonenckich,
  • instalacje sieci i systemów dostępowych,
  • budowa linii kablowych podziemnych i nadziemnych.